Ana Sayfa | English | Deutsch

 
HAKKIMIZDA AB PROGRAMLARI ÇÖZÜM AĞIMIZ REFERANSLARIMIZ DUYURULAR BİZE ULAŞIN  

AB PROGRAMLARI NEDİR?

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Bireylerin, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarından istifade etme imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar sağlamaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve bütçesi katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ve bölgesel ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

TÜRKİYE'NİN KATILIM SAĞLADIĞI AB PROGRAMLARI:

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır.

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 27 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye'de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır.

Türkiye'nin katılım sağladığı Birlik Programları şunlardır:

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Türk Ulusal Ajansına Doğrudan Yapılan Başvurular (Merkezi Olmayan):
Program genel ve mesleki eğitim dahil olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır. Okul öncesinden üst orta eğitimin sonuna kadar "Comenius" bileşeni, yüksek eğitim için "Erasmus" bileşeni, mesleki eğitim kapsamında "Leonardo da Vinci" bileşeni ve yetişkin eğitimi için "Grundtvig" bileşeni mevcuttur. "Jean Monnet" ve "Ortak Konulu Program" da programın diğer bileşenleri arasındadır.

Avrupa Komisyonu'na Yapılan Başvurular (Merkezi):
Gençlik Programında olduğu üzere, Hayat Boyu Öğrenme Programında da başvuruların önemli bir bölümü (yaklaşık %80) ulusal ajanslara yapılan başvurulardan oluşmakla birlikte proje çağrılarının bir bölümü de ulusal ajanslar yerine Avrupa Komisyon'una (Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür İcra Ajansı) yapılan merkezi proje başvurularından oluşmaktadır.

Gençlik Programı kapsamında Türk Ulusal Ajansına Doğrudan Yapılan Başvurular (Merkezi Olmayan):
Gençler bu program vasıtası ile yurtiçi/yurtdışında çeşitli etkinliklere katılmakta, ulusal/uluslararası projeler hazırlamaktadırlar. Destekler hibe şeklindedir ve çeşitli kapsamlarda destekler mevcuttur. Yabancı dil bilme şartı yoktur, çoğu alt başlık için yaş sınırı 30'dur, bazı başlık ve durumlarda yaş sınırı gözetilmemektedir.
Her yıl 5 dönemde, başvurular alınmaktadır (1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım)

Avrupa Komisyonu'na Yapılan Başvurular (Merkezi):
Gençlik programı altında yer alan projelerin önemli bir bölümü (yaklaşık %80) ulusal ajanslara yapılan başvurulardan oluşmaktadır. Ancak bir bölümü de ulusal ajanslar yerine Avrupa Komisyon'una (Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür İcra Ajansı) yapılan merkezi proje başvurularından oluşmaktadır.

7. Çerçeve Programı:
7. Çerçeve Programı altında bulunan İşbirliği, Fikirler, Kapasiteler ve Marie Curie Özel Programları altında bulunan toplamda 7 milyar Avro büyüklüğüne ulaşan çağrıları kapsamaktadır.

Türkiye'nin katılım sağladığı diğer AB Programlarından bazıları şunlardır:
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı 

Kültür Programı

Media Mundus

İnsandan İnsana P2P

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)

LIFE + (Çevre Mali Aracı)

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)