Ana Sayfa | English | Deutsch

 
HAKKIMIZDA AB PROGRAMLARI ÇÖZÜM AĞIMIZ REFERANSLARIMIZ DUYURULAR BİZE ULAŞIN  
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teklif Çağrısı
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teklif Çağrısı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen IV mali yardımı ile Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı açılmış olup proje teklifleri için son başvuru tarihi 16.07.2012 saat 16.00 olarak duyurulmuştur. 

Programın genel hedefi; mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmaktır.

Programın özel hedefleri ise şunlardır:

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri temel alınarak arttırılması,

Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi,

Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi.

Programın ana hedef grupları şunlardır:

Mesleki ve teknik eğitim kurumları,

Mesleki ortaokul, meslek lisesi ve meslek yüksek okullarındaki öğrenciler,

Mesleki ortaokul, meslek lisesi ve meslek yüksek okullarındaki öğretmenler, okul yöneticileri ve rehber öğretmenler,

Özel sektördeki usta öğreticiler,

Yükseköğretime devam edemeyen öğrenciler,

Meslek lisesi ve meslek yüksek okul mezunları,

Mesleki ve teknik eğitimde rol alan sosyal ortaklar, STK’lar, işverenler ve işçiler.

Faaliyet Türleri 

Bu Teklif çağrısı kapsamında finanse edilebilecek bazı faaliyet türlerine örnekler aşağıda listelenmiştir. Bununla birlikte, uygun faaliyetler bu liste ile sınırlı değildir. Ancak, teklif edilen bütün faaliyetler yukarıda listelenen uygun eylem/proje türleri ile aynı paralellikte olmalıdır.

Bileşen 4 altında belirtilen faaliyetler; Bileşen 1, 2 ve 3’ün altındakilere de ek olarak tüm projelere dâhil edilmelidir.

1. Bileşen: Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile ilgili Kurumların Kapasitesini Geliştirilmesi:

İlgili sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde mesleki eğitim kursu müfredatının ve ilgili e-öğrenme materyallerinin hazırlanması, bunların öğrencilere, mesleki ve teknik eğitim kurumları mezunlarına ve özel sektör kuruluşlarının usta öğreticilerine uygulanması ile ilgili faaliyetler,

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının akreditasyon çalışmalarının desteklenmesine yönelik faaliyetler,

İlgili özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde öğrenme çıktılarının belirlenmesi, değerlendirme ölçütleri ile araçlarının hazırlanması ve pilot uygulamalarla ile ilgili faaliyetler,

Mesleki ve Teknik eğitimde yenilikçi yaklaşıma uygun olarak ders kitapları, çalışma kitapçıkları, öğretmenlere yönelik araçlar, iyi uygulama örneklerinin derlenmesi gibi metodolojik araçlar ve çeşitli yenilikçi ve uygulama temelli öğretme/öğrenme araçlarının hazırlanmasına ve ilgililere ulaştırılmasına yönelik faaliyetler,

Kamu ve özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler.

2. Bileşen: Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenleri ile ve Usta Öğreticilerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi:

Kamu ve/veya özel sektör kuruluşları ile ve/veya varsa mesleki ölçme değerlendirme ve belgelendirme ve test merkezleri (VOC-Test) ile işbirliği içerisinde mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri ve usta öğreticiler için alanlarında uygulamalı eğitim düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler,

Öğrenme çıktılarına paralel olarak, öğretmenlerin ve usta öğreticilerin, mesleki ve teknik eğitimde eğitilenlerin yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi için hizmet- içi eğitimler düzenlenmesine yönelik faaliyetler,

AB Üyesi ülkelerden ilgili alanlarda bilgi ve beceri transferi ile ilgili faaliyetler,

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri ve usta öğreticilerin eğitimler aracılığıyla pedagojik ve profesyonel yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet öncesi eğitim merkezlerini destekleyici faaliyetler,

İlkokul, ortaokul, lise ve yüksekokullarda mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği ile ilgili olarak öğretmenler, mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri ve usta öğreticiler için eğitim faaliyetleri,

Multimedya/e-öğrenmenin uygulanması ve yeni multimedya/e-öğrenme metot ve pilot uygulamaların geliştirilmesi ile ilgili ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki kaynakların (örn. çevrimiçi platformlar ve yazılım, bilgi teknolojileri şablonları, sanal kütüphaneler, araç kitleri ve diğerleri) kullanılması için mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri ve usta öğreticilerine yönelik eğitim faaliyetleri,

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri için Türkiye’de ve AB üyesi devletlerde mesleki İngilizce dil kursları düzenlenmesine yönelik faaliyetler,

Türkiye’de ve AB üyesi devletlerde iş başı eğitimler ve/veya teknik incelemeler düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler. 

3. Bileşen: Mesleki ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin ve Mezunlarının Pedagojik ve Mesleki Kapasitelerini Geliştirilmesi: 

“İkinci bir şans” olarak adlandırılabilecek, esnek ve farklı öğrenme yollarının yanı sıra çeşitli müfredat dışı faaliyetler yoluyla mesleki eğitim öğrencileri ve mezunlarının okul terkleriyle mücadeleye yönelik faaliyetler,

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öğrenci ve mezunlarının iş fırsatlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler,

Özel sektör kuruluşlarında mesleki ve teknik eğitim öğrencileri ve mezunları için iş başında eğitim programlarına yönelik faaliyetler,

İlgili meslek alanlarında teknik çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesine yönelik faaliyetler.

4. Bileşen: Mesleki ve Teknik Eğitim Hakkında Farkındalığın ve bu alandaki Sosyal Ortaklığın Arttırılması:

İyi uygulamaların, fikirlerin/eğitim-öğretim materyallerinin karşılıklı paylaşılması ve mesleki eğitim müfredatının uygulanmasına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla mesleki ve teknik eğitim kurumları, sosyal ortaklar ve özel sektör arasında ağ ve ortaklık mekanizmalarının kurulmasına yönelik faaliyetler,

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğretmenleri ve usta öğreticileri özel sektör ile buluşturmak için kariyer günleri, seminerler, konferanslar düzenlenmesine yönelik faaliyetler,

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve mezunları özel sektör ile buluşturmak için kariyer günleri, seminerler, konferanslar düzenlenmesine yönelik faaliyetler,

Mesleki ve teknik eğitimi öğrenciler için cazip hale getirmek amacıyla mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler,

Yerel ve ulusal düzeyde mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunacak eğitimler düzenlenmesine yönelik faaliyetler,

Kariyer geliştirme ve mesleki ve teknik eğitim fırsatları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine yönelik faaliyetler.

 

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan toplam tutar 16.000.000 Avro’dur. Talep edilen hibeler için asgari tutar 100.000 Avro, azami tutar 250.000 Avro olarak belirtilmiştir. 

Başvuru rehberi ve başvuru dosyalarına www.ikg.gov.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi ve danışmanlık için Econ Eğitim Danışmanlık'ı arayabilirsiniz.